0901328106    cherry27102013@gmail.com

dây chuyền inox có bị nam châm hút giống như sắt không?

Vậy inox 304, 316 có bị nam châm hút không?

Inox 304, 316 thuộc lớp thép austenitic. Về bản chất, hai loại inox 304, 316 không bị nam châm hút.

Các loại inox lớp austenitic có cấu trúc tinh thể lập phương tâm mặt. Và cấu trúc phân tử này không bị ảnh hưởng nhiều bởi từ trường.

Tuy nhiên, quá trình gia công, tạo hình, chế tạo có thể làm thay đổi cấu trúc phân tử tại các điểm tiếp xúc, hình thành nên khả năng hút nam châm ngay trên chính thanh inox 304.

Do đó, đối với các loại ống inox, phụ kiện inox 304 đã qua gia công, từ tính vẫn có thể xuất hiện tại các điểm biến dạng.

Kết luận

Có một số loại inox bị nam châm hút, một số khác thì không. Các loại inox lớp martensitic và ferritic như 410, 410L, 420, 430, 430F, 444,… bị hút bởi nam châm.

Các loại inox lớp austenitic như 304, 316 không bị nam châm hút. Tuy nhiên, quá trình gia công, chế tạo có thể làm thay đổi cấu trúc phân tử, khiến một số loại inox 304 trở nên có từ tính.

Thông tin khác