0901328106    cherry27102013@gmail.com

Hướng dẫn thanh toán

Quý khách vui lòng chọn 2 hình thức thanh toán:
1. Thanh toán khi nhận được hàng
2. Thanh toán bằng chuyển khoản đối với các bạn ở xa
Mọi thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ liên hệ để trao đổi sau khi nhận được đơn đặt hàng từ Quý khách.